Creus que l’objectivitat existeix?

“Necesitem alfabetització mediàtica” és el que afirma l’associació AulaMèdia al Consell Audiovisual de Catalunya i posa de manifest la necessitat d’incloure l’Educació en la Comunicació en el programa educatiu de les escoles.

Ara més que mai, les noves tecnologies i els nous mitjans de comunicació estan presents a la nostra vida diària però fa falta una educació per entendre i interpretar correctament tot el que se’ns diu. AulaMèdia és una associació que publica una revista electrònica homònima, realitzada per professionals de la comunicació, adreçada principalment a professors d’Educació Primària i Secundària Obligatòria que ofereix material didàctic, articles i reflexions sobre l’Educació en Comunicació. L’objectiu de la publicació és promoure una “alfabetització mediàtica”, segons paraules dels seus responsables. Proposen que l’Educació en Comunicació i l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació han de ser incloses en l’horari lectiu de dels alumnes i que s’elaborin material didàctics en educació mediàtica.

Per això, l’associació s’ha adreçat al Síndic de Greuges i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per demanar-los que actuïn davant la manca de desenvolupament i de concreció de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya en els apartats referents als drets dels usuaris i l’alfabetització audiovisual de la ciutadania. La llei afirma que “els prestadors de serveis de comunicació audiovisual han de contribuir a l’alfabetització audiovisual bàsica dels ciutadans”.

AulaMèdia afirma que les televisions “tenen l’obligació” d’educar en comunicació i demana que s’estableixin “els mecanismes necessaris per produir programes d’alfabetització mediàtica en totes les televisions públiques” que desenvolupin l’anàlisi crítica dels continguts. També demana la creació de canals educatius que, juntament amb l’educació en comunicació als centres escolars, permetin avançar per aconseguir una ciutadania més autònoma i crítica respecte els mitjans de comunicació i la informació que ofereixen.

Canal Solidari

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: