L’Educació en Comunicació al Parlament

Com informàvem recentment des d’AulaMèdia vam sol·licitat el passat 16 de març a la Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya que aquest estament desenvolupi el dret que la ciutadania té a l’alfabetització audiovisual i a la formació en comunicació audiovisual. Drets que recullen els articles 14 i 88 de la “Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya”, però que ni el “Mandat marc del sistema públic audiovisual” aprovat pel Parlament, el febrer passat, ni cap altra norma a concretat.

Ara la petició d’AulaMèdia ha estat acceptada a tràmit i la Comissió a acordat -per unanimitat- sol·licitar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya un informe sobre aquest aspecte de la Llei, informe que ha de fer arribar a la Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya.

AulaMèdia

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (6/4/2010)

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: